Informationsmaterial

Nedladdning av dokument

Produktbroschyrer och information om multicontrol: kombiutrustning med avgasning, expansion, tryckhållning & spädvattenmatning i en enhet. eder multicontrol produkterna är ett resultat av konsekvent utveckling av de sedan tidigare så välkända elko-mat eder patenten. Detta har sedan många år och i tusentals anläggningar världen över visat sig vara den överlägset mest effektiva, hållbara samt ekonomiska lösningen för tryckhållning, expansion, avgasning och spädvattenmatning. multicontrol produkterna är snyggt utformade kompletta och besiktningsbefriade kombinationsutrustningar med marknadens bästa funktion, längsta livslängd och lägsta driftskostnad. Självklart så klarar och motsvarar de samtliga krav och förväntningar som ställs för optimal funktion i och av slutna värme och kylsystem enligt svensk standard EN 12828:2012+A1:2014.

Broschyr multicontrol MCK kompakt
Broschyr multicontrol MCM modular
Broschyr multicontrol cool MCC
Broschyr multicontrol topcontrol TCM 
Broschyr multicontrol tillbehör
Broschyr multicontrol vattenbehandling
Broschyr multicontrol autofill MCA
Produktblad kärl till multicontrol MCM
Definitionen för avgasat media är < 0,1 mg syre / liter systemmedia.
När resultatet är det viktiga, avgasning från eder! Avgasning är ej att förväxla med avluftning! I detta dokument finner ni mer information om riktig avgasning av slutna värme- och kylsystem. Dessutom vilka besparingar man kan göra och problem man kan undvika genom att avgasa ert värme- eller kylsystem.
Information avgasning

LCC kalkyl.
Bättre funktion till lägre kostnad. Kvalitet lönar sig!
LCC kalkyl multicontrol MCK500

Produktblad avgasningsutrustning. 
Edervent I-II avgasningsutrustning
Edervent 50-150 avgasning i mindre system/kretsar
Produktbroschyrer förtryckta expansionskärl. 
elko-flex eder är högkvalitativa förtryckta expansionskärl. De finns i storlekar från 4 liter upp till 1000 liter i olika serier/utförande beroende på systemets utformning och behov. De har en vätskesida med flänsad, utbytbar (undantaget serie N) frostskyddsresistent påsmembran i högkvalitativt gummi för att rymma expansionsmediet. Anslutning i rostfritt stål. Gaspåfyllnings/förtrycksventil, anslutning till en underhållsventil samt väggfäste/fot ingår​.​

Produktblad elko-flex cool
Produktblad elko-flex solar
Produktblad elko-flex U 10
Produktblad elko-flex U 6
Produktblad elko-flex N
Utgångna produkter som ersatts av multicontrol.
SW - Kombiutrustning: avgasning, expansion, tryckhållning och spädvattenmatning
EAC - Utrustning för expansion och tryckhållning
ST-M - Utrustning för expansion och tryckhållning
ZG - Tilläggskärl för expansion


Handböcker.
Handbok 1: SW Systemvakt 
Kombinationsutrustningar för expansion, tryckhållning, avgasning och kontrollerad automatisk spädvattenmatning. Storlekar från 50 liter till 1500 liter. Tryck upp till max 6 bar. Alla normala medier.

Handbok 3: ST Expansionsanläggningar 
Utrustningar för expansion och tryckhållning. Kan kombineras med avgasning, avslamning samt kontrollerad automatisk spädvattenmatning. Storlekar från 200 liter till 1500 liter. Tryck från 1,2 bar och uppåt. Alla normala media.