Garantier

Vi följer AA VVS 09

Som är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige.


Om driftsättning sker genom vår försorg så lämnar vi
5 års garanti! 
10 års garanti lämnas vid tecknande av Ram-/Serviceavtal! 


Vill du veta mer? Kontakta oss!

garantier1garantier1
garantier1
garantier