Tryckhallningssystem3Tryckhallningssystem3
Tryckhallningssystem3
Tryckhållningssystem

Eder multicontrol​ - när resultatet räknas!

Marknadsledande teknik för avgasning, expansion, tryckhållning & spädmatning mm


​multicontrol produkterna är snyggt utformade kompletta kombinationsutrustningar med marknadens bästa funktion, längsta livslängd (över 45 år) och lägsta driftskostnad. 
De är utvecklade för optimal avgasning, expansion och tryckhållning med automatisk/kontrollerad spädmatning i slutna värme och kylsystem enligt
SS EN12828:2012+A1:2014.
Eder multicontrol baseras på Eders patenterade teknik och är den enda avgasnings-tekniken på marknaden som klarar av att avgasa hela systemet till <0,1mg syre/liter systemmedia vilket är ett måste för att eliminera kemisk korrosion. Vi lämnar upp till 10 års garanti på multicontrol!​​​​​​​
  • multicontrol kompakt MCK13
  • 493
  • System MCK M
  • 490
  • MCM D1
  • 495
  • 494
  • 487
  • 4881
multicontrol finns i modellerna kompakt MCK, modular MCM samt topcontrol TCM där styrenheten är separerad från kärlet/kärlen samt cool MCC speciellt anpassad för kalla system (samtliga är besiktningsbefriade). De är indelad 4 olika system: Solo (enkelpump), Duo (dubbelpump 2x50% kapacitet), Maxi (dubbelpumpsystem 2x100% kapacitet) och Twin (Maxi med dubbla tryckhållningsventiler). Genom denna utveckling får vi bättre kapacitet avseende arbetstryck vilket resulterar i ett arbetsområde från ca 1,2 bar och uppåt!
Standard temperaturområde på energisystemet är från -10°C upp till en max-temperatur om 110°C (tack vare extra övervakning samt möjlighet att kombinera utrustningarna med lämpliga avsvalningskärl). Men Eder har levererat multicontrol enheter till system med -40°C och 280°C driftstemperatur så vi kan anpassa och skräddarsy produkterna efter systemets behov. Anläggningens expansionsbehov styr storleken av kärlet/en i multicontrol enheten, om förutsättningarna förändras i efterhand kan man enkelt utöka expansionsvolymen med kompletterande tillsatskärl.
Den ekonomiska avgasningsfunktionen är alltid integrerad och baseras på trycksänkning enligt naturlagarna, Henrys lag. Tack vare det mycket låga maxtrycket i våra kärl (mellan undertryck om 0,6 bar till max 0,5 bar) fungerar avgasningen utmärkt även i anläggningar med låga systemtryck eller kalla temperaturer på mediet.
multicontrol är förberedd för montage av en spädmatningsenhet MCF för exakt kontroll och automatisk påfyllning av systemet. För mångsidig användning är det möjligt att nyttja upp till 70°C vatten till spädmatning. Kombination med återströmningsskydd, avhärdning och avsaltning är möjlig, se broschyren multicontrol tillbehör
4 potentialfria signaler från utrustningen ingår som standard (störning, varning, spädmatning pågår och enhetsfunktion av). Produkterna kan utrustas med kommunikationsmoduler för uppkoppling mot DUC/övervakning via överordnat system. Analog kommunikation, digital kommunikation, digital kommunikation med fjärrkvittering samt SMS-modul finns att välja på.

Funktionsprincip för expansion och tryckhållning med EDER multicontrol

Expansion

Vid stigande tryck i anläggningen (t.ex. expansion genom uppvärmning/ökad systemtemperatur) avleds den expansionsvolym som uppstår över den progressiva tryckhållningsventilen in i det trycklösa expansionskärlet. Den aktuella och resulterande expansionsvolymen i expansionskärlet ligger i en flexibel butylgummiblåsa så att mediet alltid är separerat från atmosfären (slutet kärl). Det sitter en säkerhetsventil på vätskesidan i expansionskärlets topp som håller trycket i gummiblåsan till max 0,5 bar. Området utanför gummiblåsan är ansluten till den omgivande luften, varigenom expansionskärlet inte kan ha något betydande positivt eller negativt tryck (trycklöst kärl).

Tryckhållning

Om anläggningstrycket sjunker under det lägsta inställda arbetstrycket (t.ex. genom sänkt systemtemperatur) känner systemtryckgivaren det och den elektroniska styrningen startar tryckhållningspumpen. Denna återför då så mycket vätska ur expansionskärlet att det ökar trycket i anläggningen igen tills det högsta inställda arbetstrycket nås.
Funktionerna är optimerade genom EAC- och Elcomatpatenten. Mer information om dessa finns i Handböckerna som ni finner på sidan Dokument-Information.

Expansions- och tryckhållningsanläggningar

multicontrol enheterna är utrustade med ett eller flera, dock alltid trycklösa, besiktningsbefriade, slutna expansionskärl som har till uppgift att ta upp volymförändringar på grund av uppvärmning eller avkylning. En mikroprocessor (MCK-inbyggd eller MCM-separat styrenhet) övervakar och reglerar enheten. Utrustningarna finns från 45 liter i olika storlekar upp till 10 000 liter expansionsvolym (per kärl). Dessa kan även kombineras till önskad expansionsvolym. Expansionsutrustningen multicontrol har alltid avgasningsfunktionen inbyggd som standard. Som rekommenderat tillval finns automatisk kontrollerad spädvattenmatning, där driftpersonalen själv bestämmer tillåten mängd påfylld systemvätska: Vi bestämmer alltså rimlig kompletterande mängd vätska från 50 liter till 99999 liter för att kompensera för underskott i systemet p.g.a. avgasning m.m. Den påfyllda vätskan avgasas alltid innan den tillförs systemet då den passerar avgasningskammaren/expansionskärlet.