Om EDER

Trovärdighet, erfarenhet och kvalitet. Utveckling som tradition–försprång som förpliktigar!


Värmeteknik har varit Eders kärnkompetens sedan Anton Eder grundade sin första smedja där de första kakelugnarna tillverkades. I över nio decennier har Eders ledare, medarbetare och distributionspartners arbetat framgångsrikt med att göra fastigheter till hem genom att utveckla produkter som gör det varmt, skönt och komfortabelt åt kunderna.

Utveckling under 4 generationer.
Företaget som ägs av familjen Eder sysselsätter ca 130 personer idag. ”Det viktigaste är fortsatt och rationell ekonomisk tillväxt” säger Mr Alfred Eder, bolagets försäljningsdirektör. ”Du måste skilja mellan kortsiktiga trender och den långsiktiga utvecklingen i kundernas krav för att verka framgångsrikt på denna marknad”.

Nu och framåt.
Värme innebär inte bara affärer för Eder. Det är ett bidrag för att bevara jorden som en beboelig livsmiljö för kommande generationer. ”Vi vill skapa kostnadseffektiva lösningar som tillfredsställer våra kunders krav gällande funktion, kvalitet, bekvämlighet och som fortfarande är hållbar samt miljömedveten”. För att möta dessa förväntningar förenar Eder teknik och innovation med 100% Österrikisk anda.