Om KAROB

Vi optimerar VVS branschens energisystem genom att tillgodose den effektivaste, miljövänligaste och mest hållbara avgasnings- och expansionstekniken.


KAROB AB är firma Anton Eder GmbHs representant i Sverige, Danmark och Finland sedan 1993.

Våra produkter och tjänster reducerar energikostnaderna för fastigheten, ökar livslängden på hela energisystemet samt ger fastighetsägaren möjlighet att möta hyresgästernas krav på kvalitativ och hållbar fastighetsdrift med låg miljöpåverkan.
 
Vi arbetar med Eders marknadsledande teknik och produkter för expansion, tryckhållning, påfyllning samt avgasning av slutna vätskeburna energisystem till lägsta LCC kostnad. Målet/syftet med avgasning är att ta bort så mycket gas ur systemet att det inte kan uppstå någon kemisk korrosion och på detta vis elimineras alla luftrelaterade problem. Ett avgasat media bär dessutom mer energi vilket kan minska driftskostnaderna samt miljöpåverkan betydligt! Vi avgasar hela systemet till under 0,1 mg syre/liter systemmedia vilket har dokumenterats och kontrollerats av oberoende laboratorium och det är vi ensam på marknaden om!

KAROB har framångsrikt arbetat med Eders produkter sedan 1993.Vi har mycket lång erfarenhet och stor expertis inom avgasnings- och expansionsteknik både internt och genom Eders tekniska avdelningar! EDER har över 45 års erfarenhet av expansionsteknik, man har utveckling som tradition och ett försprång som förpliktigar. 
 
Vi presenterar här besiktningsbefriade,  kostnadseffektiva produkter och lösningar med högsta kvalitet samt upp till 10 års garanti, högsta driftsäkerhet och resultat som motsvarar de krav som går att ställa på just tryckhållning, expansion, avgasning och spädvattenmatning. Produkterna utnyttjar de av Eder patenterade systemen EAC och elko-mat, för tryckhållning och expansion tillsammans med avgasning och kontrollerad spädvattenmatning allt enligt gällande normer som t.ex. SS EN12828.

Produkterna går att kombinera och skräddarsy efter systemets beskaffenhet och behov. Vi kan tillhandahålla avgasningsutrustningar för de flesta typer av energisystem samt till allt från mindre kretsar och fastigheter till de största fjärrdistributionsnäten. Vi kan mycket fördelaktigt erbjuda avgasning i samband med/integrerat i expansionssystemet genom produktserien multicontrol. Även detta i både små och stora anläggningar. multicontrol har i särklass marknadens största arbetsområde: från 1 bars systemtryck och uppåt, från
-45°C system-temperatur och uppåt samt klarar alla medietyper! 
​​​​​​​
Vi har under åren levererat produkter till drygt 4 500 anläggningar i Sverige så det finns gott om nöjda kunder som gärna ställer upp som referens. Välkommen att kontakta oss på KAROB så hjälper vi även Er!

Definitionen för avgasat media är < 0,1 mg syre / liter.


Genom Eders patenterade teknik för avgasning reducerar vi på kort tid restmängden gas till under 0,1 mg syre / liter media i hela systemet, vilket medför att:
- det inte kan uppstå någon kemisk korrosion
- det eliminerar alla luft-/gasrelaterade problem och driftstörningar som tex ojämn eller utebliven värme/kyla, kavitation, oljud samt försämrad energiöverföring
- det sänker driftskostnaden genom att ett avgasat media har större täthet vilket innebär att pumpenergin kan minskas, temperaturutbytet i systemet ökar och därmed sjunker returtemperaturen. Detta ger ett minskat primärflöde och därmed en minskad driftskostnad samt miljöpåverkan

Avgasningskapaciteten <0,1 mg syre / liter systemmedia är vi ensam på marknaden om.
Eder multicontrol - när resultatet räknas!
KAROBKAROB
KAROB
KAROB