Om KAROB

Vi optimerar VVS branschens energisystem genom att tillgodose den effektivaste, miljövänligaste och mest hållbara avgasnings- och expansionstekniken.


KAROB AB är firma Anton Eder GmbHs representant i Sverige, Danmark och Finland.

Vi arbetar med marknadsledande teknik och produkter för avgasning av slutna vätskeburna energisystem till lägsta LCC kostnad. Avgasning, ej att förväxla med avluftning, är ett relativt okänt begrepp i den svenska VVS-branschen trots det faktum att den minsta gemensamma nämnaren för problem i värme- och kylsystem oftast är luft, såväl fritt som bundet...

KAROB AB har framångsrikt arbetat med Eders produkter sedan 1993. Vi har mycket lång erfarenhet och stor expertis inom expansions- och avgasningsteknik både internt och genom Eders tekniska avdelningar.

Vi presenterar här besiktningsbefriade,  kostnadseffektiva produkter och lösningar med högsta kvalitet samt upp till 10 års garanti, högsta driftsäkerhet och resultat som motsvarar de krav som går att ställa på just tryckhållning, expansion, avgasning och spädvattenmatning. Produkterna utnyttjar de av Eder patenterade systemen EAC och elko-mat, för tryckhållning och expansion tillsammans med avgasning och kontrollerad spädvattenmatning allt enligt gällande normer som t.ex. SS EN12828.

Produkterna går att kombinera och skräddarsy efter systemets beskaffenhet och behov. Vi kan tillhandahålla avgasningsutrustningar för de flesta typer av energisystem samt till allt från mindre kretsar och fastigheter till de största fjärrdistributionsnäten. Vi kan mycket fördelaktigt erbjuda avgasning i samband med/integrerat i expansionssystemet genom produktserien multicontrol. Även detta i både små och stora anläggningar. multicontrol har i särklass marknadens största arbetsområde: från 1 bars systemtryck och uppåt, från
-45°C system-temperatur och uppåt samt klarar alla medietyper! 
​​​​​​​Kontakta oss så hjälper vi Er med det bästa produktvalet för energisystemet! 

Definitionen för avgasat media är < 0,1 mg syre / liter.


Genom Eders patenterade teknik för avgasning reducerar vi på kort tid restmängden gas till under 0,1 mg syre / liter media i hela systemet, vilket medför att:
- det inte kan uppstå någon kemisk korrosion
- det eliminerar alla luft-/gasrelaterade problem och driftstörningar som tex ojämn eller utebliven värme/kyla, kavitation, oljud samt försämrad energiöverföring
- det sänker driftskostnaden genom att ett avgasat media har större täthet vilket innebär att pumpenergin kan minskas, temperaturutbytet i systemet ökar och därmed sjunker returtemperaturen. Detta ger ett minskat primärflöde och därmed en minskad driftskostnad samt miljöpåverkan

Avgasningskapaciteten <0,1 mg syre / liter systemmedia är vi ensam på marknaden om.
Eder multicontrol - när resultatet räknas!
KAROBKAROB
KAROB
KAROB