Hej


Från och med 1 september 2022 är Karob en del av Indoor Energy koncernen.


Karob är experter inom analys och optimering av värme- och kylsystem med fokus på funktion och hållbarhet. Detta bl.a. genom att tillgodose den effektivaste mest miljövänliga och hållbara avgasnings- & expansions-/tryckhållningstekniken. Våra produkter och tjänster skapar viktiga förutsättningar för att reducera energikostnaderna för fastigheten, öka livslängden på hela energisystemet samt ger fastighetsägaren möjlighet att möta hyresgästernas krav på kvalitativ och hållbar fastighetsdrift med låg miljöpåverkan.

Karob har sedan starten 1993 hjälpt sina kunder, typiskt sett ledande fastighetsbolag och industrier, att optimera sina energisystem. När det var dags för generationsskifte valde grundaren, Bror Åhman, tillsammans med VD, Håkan Carls, att ansluta till Indoor för att kunna fortsätta driva utvecklingen av affären framåt till gagn för både kunder och personal. Håkan fortsätter som VD för Karob och Bror fortsätter vara aktiv i verksamheten som senior rådgivare.

För oss på Indoor baseras beslutet att genomföra affären på i huvudsak tre kriterier:

Trygga kundernas behov genom branschkunskap, lokal närvaro samt finansiell stabilitet och långsiktighet.

Erbjuda anställda trygghet och utveckling genom ledarskap, spetskompetens inom energi, värme, kyla, ventilation och styr- och reglerteknik och liknande befintlig verksamhet.

Utveckla Indoor Energys erbjudande, vi har en tydlig strategi att vidareutveckla våra erbjudanden inom teknik i fastigheter och förvärvet av Karob gör att vi breddar vår kompetens ytterligare.

Indoor står i mitten av korsningen kyla/värme/ventilation/styr med en helhetssyn kring att energieffektivisera våra kunders fastigheter över tid. Se filmen om fyrvägskorsningen på Indoor.se.

I samband med förvärvet byter Karob namn till Indoor Energy Karob och uppdaterar vår adress till:

Indoor Energy Karob AB
Vretenvägen 4
171 54 Solna

​​​​​​​Vidare uppdaterar vi våra mailadresser:

Håkan Carls
hakan.carls@indoor.se
Tfn: 072-3286865

Bror Åhman
bror.ahman@indoor.se
Tfn: 070-5868601

Hans Ahnfeldt
hans.ahnfeldt@indoor.se
Tfn: 076-1300001

(Håkan, Bror och Hans har kvar sina vanliga telefonnummer precis som innan.)