Eder multicontrol​

När resultatet räknas!

Marknadsledande teknik för avgasning, expansion, tryckhållning & spädmatning mm


​multicontrol produkterna är snyggt utformade kompletta kombinationsutrustningar med marknadens bästa funktion, högsta avgasningskapacitet, lägsta driftskostnad och längsta livslängd (över 45 år). 
De baseras på Eders patenterade system för EAC och elko-mat och är utvecklade för optimal avgasning, expansion och tryckhållning med automatisk/kontrollerad spädmatning i slutna värme och kylsystem enligt gällande normer som
SS EN12828:2012+A1:2014.
​​​​​​​Eder multicontrol / Eders patenterade teknik och är den enda avgasnings-tekniken på marknaden som klarar av att avgasa hela systemet till <0,1mg syre/liter systemmedia vilket är ett måste för att eliminera kemisk korrosion.
Vi lämnar upp till 10 års garanti på multicontrol!​​​​​​​
  • multicontrol kompakt MCK13
  • 493
  • System MCK M
  • 490
  • 495
  • 494
  • 487
  • 4881
  • eder-multicontroll-min

Grundläggande info

multicontrol finns i modellerna kompakt MCK, modular MCM samt topcontrol TCM där styrenheten är separerad från kärlet/kärlen samt cool MCC
Produkterna går att kombinera och skräddarsy efter systemets beskaffenhet och behov. De har marknadens största arbets-/tillämpningsområde: arbetstryck från ca 1,2 bar och uppåt, samtliga idag kända/vanligt förekommande medietyper kan användas, standard temperaturområde på energisystemet är från -10°C upp till en max-temperatur om 110°C (tack vare extra övervakning samt möjlighet att kombinera utrustningarna med lämpliga avsvalningskärl).
Men Eder har levererat multicontrol enheter till system med -40°C och 280°C driftstemperatur så vi kan anpassa och skräddarsy produkterna efter systemets behov. Anläggningens expansionsbehov styr storleken av kärlet/en i multicontrol enheten, om förutsättningarna förändras i efterhand kan man enkelt utöka expansionsvolymen med kompletterande tillsatskärl. Samtliga multicontrol modeller och storlekar är besiktningsbefriade.
Den ekonomiska avgasningsfunktionen är alltid integrerad och baseras på trycksänkning enligt naturlagarna, Henrys lag. Tack vare det mycket låga trycket i våra kärl (undertryck om 0,2 till 0,6 bar) fungerar avgasningen utmärkt även i anläggningar med låga systemtryck eller kalla temperaturer på mediet. Mer information om funktionsprincip för expansion, tryckhållning & avgasning finner ni här!


Spädmatning med säkerhet

multicontrol är förberedd för montage av en spädmatningsenhet MCF för exakt kontroll och automatisk påfyllning av systemet. För mångsidig användning är det möjligt att nyttja upp till 70°C vatten till spädmatning. Kombination med återströmningsskydd, avhärdning och avsaltning är möjlig, se broschyren multicontrol tillbehör.


Kommunikation

4 potentialfria signaler från utrustningen ingår som standard (störning, varning, spädmatning pågår och enhetsfunktion av). Produkterna kan utrustas med kommunikationsmoduler för uppkoppling mot DUC/övervakning via överordnat system. Modbus, analog kommunikation, digital kommunikation, digital kommunikation med fjärrkvittering samt  webb- och SMS-modul finns att välja på.

Kalla energisystem

multicontrol cool MCC är utvecklad och speciellt anpassad för kalla system (minustempererade). 


Eder har gått från att vara pionjär till att vara marknadsledande med över 45 års erfarenhet av expansionsteknik. Man har utveckling som tradition och ett försprång som förpliktigar. Och med multicontrol cool MCC har försprånget utökats ytterligare...


multicontrol cool MCC


MCC är speciellt anpassad för kalla system. Vi har levererat multicontrol till kalla system med driftstemperatur - 40°C som lägst och det fungerar utmärkt. Dock brukar kalla systemtemperaturer i varma driftsutrymmen generera kondensation med korrosion som följd. Därför har Eder tagit fram multicontrol cool MCC som bygger på samma goda teknik som övriga multicontrol produkter men som har ett kondensbeständigt chassi samt med expansionskärl och detaljer i rostfritt utförande. Dessutom är kärlets utvändiga komponenter monterade på distanser som underlättar vid en eventuell isolering av kärlet.
Detta gör multicontrol cool MCC till det självklara valet till kalla energisystem! 
kalla system2kalla system2
kalla system2
kalla system