Övriga produkter

Expansionskärl

För mer information om de olika produktserierna samt dimensionering och val av rätt kärl, vänligen kontakta oss!


elko-flex eder är högkvalitativa förtryckta expansionskärl. De finns i storlekar från 4 liter upp till 1000 liter i olika serier/utförande beroende på systemets utformning och behov. De har en vätskesida med flänsad, utbytbar (undantaget serie N) frostskyddsresistent påsmembran i högkvalitativt gummi för att rymma expansionsmediet. Anslutning i rostfritt stål. Gaspåfyllnings/förtrycksventil, anslutning till en underhållsventil samt väggfäste/fot ingår.​
elko flex eder 11elko flex eder 11
elko flex eder 11
elko flex eder 1
elko flex eder 21elko flex eder 21
elko flex eder 21
elko flex eder 2
elko flex eder 31elko flex eder 31
elko flex eder 31
elko flex eder 3
elko flex eder cool1elko flex eder cool1
elko flex eder cool1
elko flex eder cool
elko san eder 11elko san eder 11
elko san eder 11
elko san eder 1
elko san eder 21elko san eder 21
elko san eder 21
elko san eder 2

Tillbehör

Energianvändningen måste minimeras med tanke på miljön och framtiden.


​Detta gäller även för energisystem som t.ex. värme- och kylsystem. Så kraven på att dagens samt ”morgondagens” energisystem är så hållbara, effektiva och ”miljövänliga” som möjligt ökar naturligtvis. I Svensk standard SS-EN 12828:2012+A1:2014 finns vissa av dessa krav föreskrivet. Samtliga Eder produkter följer och motsvarar självklart alla krav, lagar och regler som finns!
I samband med detta samt att Eders utveckling hela tiden fortskrider har Eder förfinat och vidareutvecklat sin patentskyddade expansionsteknik och framtagit multicontrol produktserierna. Detta gäller även för multicontrol originaltillbehör. Detta då vi vet att olika kunder, anläggningar och system har sina egna egenskaper och behov. På detta sätt blir multicontrol produkterna ännu mer anpassningsbara och kan tillgodose alla slutna vätskesystem med marknadens mest optimala lösning gällande avgasning, tryckhållning, expansion och automatisk/kontrollerad spädvatten-matning. multicontrol enheterna kan även anpassas och kompletteras på plats i efterhand om förutsättningarna i ett system förändras i framtiden (t.ex. vid en tillbyggnad av fastigheten/systemet).
Exempel på multicontrol tillbehör och tillval är: olika tillsatskärl och avsvalningskärl, olika spädmatningsmoduler, MCA autofill ”påfyllnadsautomat” med påfyllnadskärl, återströmningsskydd, olika kommunikationsmoduler och olika vattenbehandlingsmoduler.

Vänligen kontakta oss för mer information eller se respektive multicontrol broschyr!
pafyllnadskarl2pafyllnadskarl2
pafyllnadskarl2
påfyllnadskärl

Filter/rengörning

Undvik ineffektiva och kostsamt smutsiga energisystem!

Att driftstörningar och problem ofta inträffar i energisystem som värme- kyl- och återvinningssystem är välbekant. Det är ett känt faktum att luft är den minsta gemensamma nämnaren för de flesta problem som kan uppstå i dessa system. Det vanligaste sättet att bemöta luft i t.ex. värmesystem idag är att montera automat-avluftare på högpunkt samt eventuellt en luftavskiljare på gemensam flödespunkt i systemet.
Räcker detta, skall man endast reducera mängden fria gaser i systemet och kan detta vara nog?
-Nej, det räcker inte alls! Om överskottsgasen/den fria luften i systemet avlägsnas, så finns det fortfarande kvar gaser som orsakar korrosion och som kan störa driften (dagens moderna slutna energisystem med relativt låga temperaturer och höga tryck gör att vätskan binder mycket gas).

Den korrosion som uppkommer är kemisk korrosion och kavitationskorrosion. Som resultat av dessa båda typer bildas restprodukter som transporteras runt i systemet och i sin tur orsakar erosionskorrosion. Låter man detta fortlöpa så ökar restprodukterna (smutsen) i systemet vilket ger minskad avkylning/energieffektivitet, cirkulationsstörningar och igensatta ventiler/komponenter som resultat. 

Med detta som grund är det lätt att förstå vidden av den onda cirkel som uppstår i system utan riktig avgasning (<0,1mg syre/liter systemvätska). ​
För att stoppa korrosionen helt i systemet måste en Eder multicontrol/avgasningsutrustning installeras (används Eder avgasningsteknik från ”dag 1” vid nyproduktion undviks denna nedbrytande och nedsmutsande process då korrosion i systemet eliminerats).

För att rena ett nedsmutsat systemmedia på ett effektivt och driftsäkert sätt rekommenderar och arbetar vi med Eurowater filter innehållande både påsfilter och magnetstavar. Tack vare lång erfarenhet och kunskaper om systemrengörning kan vi skräddarsy den bästa lösningen samt bäst passande produkt till varje system. Vi hjälper Er få bästa resultat och funktion i just ert energisystem. Kontakta oss för mer information!

eurowater filter1eurowater filter1
eurowater filter1
eurowater filter

Värmeteknik

För information om EDER värmeteknik och produkter, vänligen kontakta oss.

Eco NZ 1 a1Eco NZ 1 a1
Eco NZ 1 a1
Eco NZ 1 a
Kombipell 1 a1Kombipell 1 a1
Kombipell 1 a1
Kombipell 1 a
Pellevent M Econ 1 a1Pellevent M Econ 1 a1
Pellevent M Econ 1 a1
Pellevent M Econ 1 a
Pellevent M Vacu 1 a1Pellevent M Vacu 1 a1
Pellevent M Vacu 1 a1
Pellevent M Vacu 1 a

Kakelugnar

För information om EDER kakelugnar, vänligen kontakta oss.

kakelugnar1kakelugnar1
kakelugnar1
kakelugnar