INDOOR ENERGY KAROB

Vi optimerar VVS-branschens energisystem genom att tillgodose den effektivaste, miljövänligaste och mest hållbara avgasnings- och expansionstekniken.
Från och med 1 september 2022 är Karob en del av Indoor Energy koncernen.

Minimera driftskostnaderna samt öka driftsäkerheten och fastighetsvärdet!

​​​​​​​

Systemmediet

Mediat är den viktigaste komponenten i energisystemet och kvaliteten avgör hur effektivt och väl fastighetens energisystem fungerar. Ett energisystem med gasrik och smutsig vätska är mindre effektivt, orsakar korrosionsskador, har sämre funktion och hållbarhet samt löper större risk för kostsamma driftstörningar.

Vi optimerar energisystem

KAROB optimerar VVS-branschens energisystem genom att tillgodose den effektivaste, miljövänligaste och mest hållbara expansions- och avgasningstekniken. Våra produkter och tjänster reducerar energikostnaderna för fastigheten, ökar livslängden på hela energisystemet samt ger fastighetsägaren möjlighet att möta hyresgästernas krav på kvalitativ och hållbar fastighetsdrift med låg miljöpåverkan.

Marknadsledande teknik

Vi arbetar med Eders marknadsledande och patentskyddade teknik och produkter för avgasning, tryckhållning, expansion samt påfyllning av slutna vätskeburna energisystem till lägsta LCC kostnad. Målet/syftet med avgasning är att ta bort så mycket gas ur systemet att det inte kan uppstå någon kemisk korrosion och på detta vis elimineras alla luftrelaterade problem. Ett avgasat media bär dessutom mer energi vilket kan minska driftskostnaderna samt miljöpåverkan betydligt! Vi avgasar hela systemet till under 0,1 mg syre/liter systemmedia vilket har kontrollerats och dokumenterats av ackrediterat laboratorium och det är vi ensam på marknaden om!

Lång erfarenhet & stor expertis 

KAROB är specialister på vätskeburna energisystem och firma Anton EDER GmbHs representant i Sverige, Danmark och Finland sedan 1993. Vi har mycket lång erfarenhet och stor expertis inom avgasnings- och expansionsteknik både internt och genom Eders tekniska avdelningar!
EDER har över 50 års erfarenhet av expansionsteknik, man har utveckling som tradition och ett försprång som förpliktigar.

Gott om nöjda kunder & referenser

Vi har under åren levererat produkter till drygt 5 000 anläggningar i Sverige så det finns gott om nöjda kunder som gärna ställer upp som referens. Välkommen att kontakta oss på INDOOR ENERGY KAROB så hjälper vi även Er!