Ackrediterad vattenanalys via KAROB

​​​​​​​Hur mår Ert energisystem och varför?

Enkel vattenanalys/indikativ analys på plats avslöjar värmeanläggningens effektivitet


Att veta alla fakta om sin anläggning och förstår hur den fungerar sparar tid, energi och pengar. En vattenanalys tillsammans med en okulär besiktning av vattnet i ditt kyl- och värmesystem kan exempelvis avslöja mycket mer än vad du tror. Grunden i ett effektivt och optimalt system för uppvärmning eller nedkylning är en så låg  mängd av gas som möjligt, helst obefintlig mängd, i det vatten som cirkulerar i värme- eller kylanläggningen. Den gas som binds i vatten är luft. Luft består av 21% syrgas, 78% kvävgas och 1% andra gaser som argon, koldioxid och neon. Syrgas i vattnet bidrar till korrosion, vilket startar oxidation, fäller ut smutspartiklar i vattnet och försämrar cirkulationen. Det här är en fysikalisk utmaning som kan uppstå i nya system såväl som äldre. 
Med för stor mängd syrgas kan det förhållandevis snabbt eskalera till ett läge där rör och komponenter förstörs, täpper igen eller börja läcka. Genom att undersöka vattnet i systemet kan du få en bild av hur statusen och konditionen i anläggningen faktiskt är. Karob hjälper ofta kunder med vattenanalyser på plats där syrgashalten mäts, konduktiviteten kontrolleras, det vill säga ledningsförmågan i vattnet. Dessutom görs en mätning av pH-värdet på vattnet. Att veta hur vattnet mår, och göra en vattenanalys, är en investering som kan minska onödiga kostnader för t.ex. driftstopp eller problem med felaktiga temperaturer och svårigheter att hålla rätt temperaturer i system. Problem som kan äventyra ett företags produktion där temperaturen är avgörande för en säker framställning eller ge en icke önskvärd temperatur som påverkar arbetsmiljön negativt. Framför allt kostar det eftersom anläggningen fungerar långt ifrån optimalt och energiförbrukningen ökar. 
Vattenanalys2Vattenanalys2
Vattenanalys2
Vattenanalys

Visste du att ca 75 procent av alla fastigheters fjärrvärmecentraler är ineffektiva


Allt för många fastigheters fjärrvärmecentraler fungerar dåligt på grund av problem med avkylningen. Enligt forskningsprogrammet Fjärrsyn, ett samarbete med Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten, så kan upp till tre fjärdedelar av alla anläggningar för fjärrvärme har problem med ineffektivitet. Boven i dramat är gas och luft i systemmediet. På grund av den dynamiska trycksänkningen fälls gasen i vätskan ut i bl.a. värmeväxlaren och bildar ett skikt som är isolerande. Det i sin tur försvårar energiöverföringen vilket gör att anläggningen fungerar sämre och systemet får svårt att sprida energin jämnt. Alla vätskeburna system, värme- och kylsystem såväl som återvinningssystem, drabbas av detta om inte rätt teknik för att eliminera och ta bort all gas från vattnet sätts in. I ett perfekt skött system är vattnet i princip gasfritt – och det är fullt möjligt att uppnå. Fråga oss på KAROB! Med en lösning från Eders patenterade avgasningsteknik kan man nå ett värde på mindre än 0,1 mg syre per liter vätska i systemet.  

Dricksvatten är långt ifrån lämpligt som cirkulationsvätska i ett värmesystem


I Sverige är vi bortskämda med ett dricksvatten som har god smak och god kvalitet. Tack vare Livsmedelsverkets krav på att vatten ska gå att dricka direkt ur kranen har vi ett vatten som alltid är tjänligt för oss människor. Detta har också inneburit att vi använder dricksvatten till tvättmaskinen, duschen och toaletten. Dessutom används dricksvatten som systemmedia / som tekniskt vatten, som ska användas i energisystem för uppvärmning och avkylning (energitransport). Det innebär att det förekommer mycket höga halter av syrgas i energisystem. Vanlig stads- och kranvatten innehåller cirka 15 mg syre per liter vid 6°C och normalt stadsvattentryck. Jämför det med önskad nivå på mindre än 0,1 mg syre per liter (gällande norm SS EN12828) för att korrosion ska förhindras och kunna elimineras. Andra viktiga värden som påverkar effektiviteten är ledningsförmågan, d.v.s. konduktiviteten (som är korrosionsdrivande). Konduktiviteten kan ge en bild av om vattnet har fått någon tillsats av kemikalier som påverkar ledningsvattnet negativt. Här bör värdet ligga på <100μS/cm och  
pH-värdet ska ligga mellan 8,2 och 10. Andra värden kan tyda på tillsatser som påverkar din anläggning negativt.
Vill du veta mer – kontakta Karob för en vattenanalys

Exempel på vanliga uppvärmningsproblem som avslöjar din värmeanläggning: 


Det finns en rad tecken som visar att din anläggning inte fungerar optimalt. Här är några varningssignaler som behöver en lösning för att system inte ska ge driftstopp och orsaka större reparationskostnader på lång sikt: 
  • Pågående funktions- och cirkulationsstörningar som ger ojämn temperatur 
  • Ventiler som sätter igen och systemvatten som är smutsigt 
  • Pågående läckage och tecken på att korrosion har förstört rördelar, komponenter och rör 
  • Behöver systemet luftas ofta eller är det stor åtgång på systemvatten? 
 
Kontrollera energisystemet tillsammans med oss! Vad behöver du hjälp med? Hos KAROB får du både analys, felsökning och hjälp med att hitta rätt åtgärder. Börja med en vattenanalys och spara både resurser och kostnader på att eliminera onödiga kostnader på grund av dålig systemvätska i energisystemet. Kontakta oss och boka möte idag