Dimensioneringsunderlag för optimering av värme- och kylanläggning

Börja i rätt ände när du står inför att planera, projektera eller investera i en ny värme- och kylanläggning. Med avgasning direkt i systemet och framför allt rätt expansion- och tryckhållning lägger du redan nu grunden till en driftsäker och hållbar anläggning som utnyttjar energin på bästa möjliga sätt. Fastighetsföretag, industriföretag och myndigheter kan spara resurser, energi och i slutändan stora kostnader med hjälp av rätt teknik. Lämna underlag, så får du goda råd tillbaka. Finns det frågetecken kring föreskrifter, normer, gränsvärden eller kapacitetsvärden som du vill ha hjälp med att räta ut, är det bara att återkomma. Skicka ett mejl till info@karob.se eller kontakta oss direkt på telefonnummer +46 (0)8 44 66 350.  

Tänk på detta när du fyller i dimensionsunderlaget: 


Med KAROB och Eders patenterade teknik får du en anläggning där syrgasnivån har ett garanterat värde på mindre än 0,1 mg syre per liter vätska. Det är under gällande gränsvärde och ett unikt resultat på marknaden. Det innebär också att risken för korrosion i stort sett blir obefintlig. Fyll i formuläret nedan, skicka ett mejl till info@karob.se eller kontakta oss direkt på telefonnummer +46 (0)8 44 66 350.  

En investering som håller över tid: 


Med KAROB får du tillgång till patenterad teknik med inbyggd avgasning i värme- och kylanläggningar. EDERs produktlinje  multicontrol har en livslängd på >45 år och Karob lämnar upp till 10 års garanti på den lösning som installeras. Fyll i formuläret nedan, skicka ett mejl till info@karob.se eller kontakta oss direkt på telefonnummer +46 (0)8 44 66 350.