Om KAROB

Vi har mycket lång erfarenhet och stor expertis inom avgasnings- och expansionsteknik både internt och genom Eders tekniska avdelningar!
Från och med 1 september 2022 är Karob en del av Indoor Energy koncernen.

INDOOR ENERGY KAROB AB

Har representerat firma Anton Eder GmbHs i Sverige, Danmark och Finland sedan 1993. Se KAROB broschyren!

Vi reducerar energikostnaderna för fastigheten, ökar livslängden på hela energisystemet samt ger fastighetsägaren möjlighet att möta hyresgästernas krav på kvalitativ och hållbar fastighetsdrift med låg miljöpåverkan.
Vi arbetar med Eders marknadsledande och patentskyddade teknik och produkter för expansion, tryckhållning, påfyllning samt avgasning av slutna vätskeburna energisystem till lägsta LCC kostnad. Målet/syftet med avgasning är att ta bort så mycket gas ur systemet att det inte kan uppstå någon kemisk korrosion och på detta vis elimineras alla luftrelaterade problem. Ett avgasat media bär dessutom mer energi vilket kan minska driftskostnaderna samt miljöpåverkan betydligt!
Vi avgasar hela systemet till under 0,1 mg syre/liter systemmedia vilket har dokumenterats och kontrollerats av oberoende laboratorium och det är vi ensam på marknaden om!
Vi har under åren levererat produkter till drygt 5 000 anläggningar i Sverige så det finns gott om nöjda kunder som gärna ställer upp som referens.

Vi på Karob

2005 sålde Bror Åhman sin del i installationsverksamheten och har sedan dess bistått den nordiska marknaden med konsultation, försäljning samt service av Eders produkter. Firman växer och under tidigt 2000-tal välkomnade Bror in Håkan Carls som en del av verksamheten. Håkan är utbildad byggnadsingenjör och har tidigare arbetat som VVS-konsult, IT-konsult, projektledare inom VVS samt försäljare inom olika branscher.
Med gemensam syn på hur vi vill behandla våra kunder, vilken funktion vi vill fylla på marknaden har tempot enbart ökat. Fler och större anläggningar tar del i vår historia och vi är glad över att få bidra till morgondagens miljö med hjälp av våra produkter och tjänster.
Håkan, Markus Keinz (Eder) och BrorHåkan, Markus Keinz (Eder) och Bror
Håkan, Markus Keinz (Eder) & Bror

Vår historia

Gedigen bakgrund

Vår grundare Bror Åhman har en bakgrund i maskinteknik och 11 års utbildning inom Försvarsmakten/Marinen med syftet ”att kunna projektera, konstruera, driva samt förvalta samhällets tekniska försörjningssystem”.
1980 började han arbeta civilt inom VVS-branschen och efter 10 år som anställd startade han och en kompanjon ett installationsbolag med med ambitionen att vara bäst inom sin nisch, dvs bygga samt underhålla de mest driftsäkra, energieffektiva och hållbara värmeproduktionsanläggningarna på marknaden. För att nå detta mål sökte och valde man att använda sig av marknadsledande produkter/komponenter för att säkerställa att hela/kompletta anläggningen skulle ha den kvalitet och standard man förväntar sig samt lovat kunden. 

Över förväntan

Vi tror att man bäst hjälper sina kunder och kan göra skillnad på riktigt genom att ta reda på fakta och vara nyfiken, hålla sig uppdaterad. Vi gjorde därför snabbt en tradition av att närvara på relevanta mässor och det var på en sådan som Bror träffade Eder på ISH-mässan i Frankfurt för att diskutera problemet med luft i slutna system. 
Efter att ha provat Eders produkter i några anläggningar med resultat över förväntan och betydligt mycket bättre än liknande produkter man använt sig av tidigare så förhandlades försäljningsrätten av Eders produkter fram. Det var 1993 och på den vägen är det! 

Framgångsrikt samarbete

Karob och Eder har tillsammans framgångsrikt försett den nordiska marknaden med produkter och tjänster kring funktionen Avgasning, Tryckhållning/Expansion samt vatten/mediakvalitet. Det har gett oss en mycket lång erfarenhet och stor expertis inom avgasnings- och expansionsteknik både internt och genom Eders tekniska avdelningar! EDER har över 50 års erfarenhet av expansionsteknik, man har utveckling som tradition och ett försprång som förpliktigar.

Vår vision

Bäst på det vi gör

Vi är en liten aktör på marknaden men vi är bäst på det vi gör inom vår nisch och vi vill vara med att göra skillnad! Vi ser det som om att vi tillhandahåller en funktion och inte bara en produkt eller tjänst. Vi erbjuder inte bara högkvalitativa marknadsledande produkter utan vi ser till att hela leveransen blir av högsta kvalitet:
- Dimensionerings- och projekteringshjälp gällande produktval och placering för bäst funktion
- Installationsanvisning/råd vid behov
- Driftsättning och besiktning av installationen
- Produktutbildning för driftspersonal
- Telefonsupport
Allt för att säkerställa högsta kvalitet och funktion hela vägen till slutkund och brukare.
​​​​​​​

Branschens högsta servicegrad

Med en påvisad livslängd på våra produkter på över 45 år så är det extra viktigt med god service även till eftermarknaden och brukaren. Så att vi även har marknadens högsta servicegrad är vi väldigt stolta över!

Från och med 1 september 2022 är Karob en del av Indoor Energy koncernen.

Vi har en tydlig strategi att vidareutveckla våra erbjudanden inom teknik i fastigheter och genom att nu ingå i Indoor Energy koncernen gör att vi breddar vår kompetens, service och tjänsteerbjudande ytterligare. Vi på Indoor har bred kompetens och erfarenhet  av samtliga teknikslag inom Fastighetsbranschen och står i mitten av korsningen kyla/värme/ventilation/styr med en helhetssyn kring att energieffektivisera våra kunders fastigheter över tid. Se filmen om fyrvägskorsningen på Indoor.se.
Kontakta oss så berättar vi mer!
​​​​​​​