Garantier

Vi följer AA VVS 09

Som är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige.
​​​​​​​
Om driftsättning sker genom vår försorg så lämnar vi
alltid 5 års garanti på hela utrustningen! 
Upp till 10 års garanti lämnas vid tecknande av Ram-/Serviceavtal! 

Vill du veta mer? Kontakta oss!
garantier1garantier1
garantier1
garantier