Tillbehör

Eder multicontrol tillbehör

Minska energianvändningen med tanke på miljön och framtiden.

Detta gäller även för energisystem som t.ex. värme- och kylsystem. Så kraven på att dagens samt ”morgondagens” energisystem är så hållbara, effektiva och ”miljövänliga” som möjligt ökar naturligtvis. I Svensk standard SS-EN 12828:2012+A1:2014 finns vissa av dessa krav föreskrivet. Samtliga Eder produkter följer och motsvarar självklart alla krav, lagar och regler som finns!

Utveckling som tradition

I samband med detta samt att Eders utveckling hela tiden fortskrider har Eder förfinat och vidareutvecklat sin patentskyddade expansionsteknik och framtagit multicontrol produktserierna. Detta gäller även för multicontrol originaltillbehör. Detta då vi vet att olika kunder, anläggningar och system har sina egna egenskaper och behov. På detta sätt blir multicontrol produkterna ännu mer anpassningsbara och kan tillgodose alla slutna vätskesystem med marknadens mest optimala lösning gällande avgasning, tryckhållning, expansion och automatisk/kontrollerad spädvatten-matning. multicontrol enheterna kan även anpassas och kompletteras på plats i efterhand om förutsättningarna i ett system förändras i framtiden (t.ex. vid en tillbyggnad av fastigheten/systemet).
​​​​​​​

Rätt tillbehör till rätt anläggning

Exempel på multicontrol tillbehör och tillval är: olika tillsatskärl och avsvalningskärl, olika spädmatningsmoduler, MCA autofill ”påfyllnadsautomat” med påfyllnadskärl, återströmningsskydd, olika kommunikationsmoduler och olika vattenbehandlingsmoduler.

Vänligen kontakta oss för mer information eller se respektive multicontrol broschyr!
pafyllnadskarl2pafyllnadskarl2
pafyllnadskarl2
påfyllnadskärl