KAROB multicontrol ger mindre än 0,1 mg syre per liter vatten i din värmeanläggning

När resultatet räknas!
Visste du att KAROB Eder multicontrol är enda tekniken på marknaden inom värme- och kylsystem för bostäder, industrier och företag som klarar av att avgasa ett helt system till mindre än 0,1 mg syre per liter vatten i systemet/anläggningen? Så låg nivå av syre i cirkulationsvätskan är det som krävs för att undvika och eliminera kemisk korrosion. 
​​​​​​​I grunden för produktlinjen KAROB Eder mulitcontrol finns patenterad teknik och de välkända systemen EDER EAC och EDER elko-mat är båda utvecklade för optimal avgasning, expansion och tryckhållning i slutna värme- och kylsystem. Tillsammans med automatisk och kontrollerad spädmatning enligt gällande branschnormer som SS EN12828:2012 ​​​​​​​och VDI 2035 får industrier, företag, bostäder eller organisationer möjlighet till ett driftsäkert system där temperaturen hålls jämn och konstant med extremt låg risk för störningar i driften. Det ger en optimal effekt, låg driftskostnad och sparar kostnader samt miljöpåverkan.
  • multicontrol kompakt MCK13
  • 493
  • System MCK M
  • 490
  • 495
  • 494
  • 487
  • 4881
  • eder-multicontroll-min

Kombinationsutrusning för värme- och kylsystem som har en livslängd på över 45 år


Med >45 års påvisad livslängd på produkterna, flera funktioner i samma enhet, marknadens effektivaste avgasningskapacitet och lägst driftskostnad jämfört med andra alternativ är KAROB multicontrol en komplett produktserie med kombinationsutrustningar för värme- och kylanläggningar (alla slutna energisystem). KAROB multicontrol finns i modellerna kompakt MCK, modular MCM och topcontrol TCM samt cool MCC. Det ger dig alla möjligheter att skapa den lösning som behövs för att få hög effekt och låg risk för störningar. Oavsett om det handlar om ett kylsystem för stora serverhallar, temperaturkänslig industritillverkning eller en värmeanläggning för kulturminnesmärkta fastigheter, kontor eller offentliga byggnader. Dessutom får du upp till 10 års garanti på produkterna Eder multicontrol från KAROB och möjlighet till snabb support och kontinuerlig högkvalitativ service.

Skräddarsy ditt värmesystem med teknik som klarar alla temperaturer


Det är stora ord, men faktum är att du får produkter med marknadens största arbets- och tillämpningsområde. Med ett arbetstryck från cirka 1,2 bar och uppåt där du kan använda samtliga kända medietyper för värme- och kylsystem. Generella temperaturer som standardprodukterna från Eder hanterar utan problem ligger från -20°C upp till en maxtemperatur om 110°C. Eder multicontorol finns idag levererat till system som ska klara från -40°C till 280°C i driftstemperatur. Dina behov styr lösningen, och flexibilitet innebär att om förutsättningarna förändras i efterhand kan, du enkelt utöka expansionsvolymen med kompletterande tillsatskärl till dina ordinarie expansionskärl. Samtliga EDER multicontrol modeller och storlekar från KAROB är besiktningsbefriade. Den ekonomiska avgasningsfunktionen är alltid integrerad och baseras på trycksänkning enligt naturlagarna. Tack vare det mycket låga trycket i våra kärl (undertryck om 0,2 till 0,6 bar) fungerar avgasningen utmärkt även i anläggningar med låga systemtryck eller kalla temperaturer på mediet samt medier med lägre kokpunkt som tex Bioetanol.  

Spädmatning med säkerhet – kommunikation för kontroll över ditt system 


KAROB multicontrol är förberedd för montage av en spädmatningmodul MCF för exakt kontroll och automatisk påfyllning av systemet med inbyggd säkerhet. För dig som har behov av flexibilitet och flera funktioner är det möjligt att nyttja upp till 70°C i vattentemperatur till spädmatning. Kombination med återströmningsskydd, avhärdning och avsaltning är möjlig.
Du hittar mer information här.  

För att kunna övervaka din anläggning ingår fyra potentialfria signaler från utrustningen, vilket är störning/fel, varning, spädmatning pågår och enhetsfunktion av. Produkterna kan också utrustas med kommunikationsmoduler för uppkoppling mot DUC och övervakning via överordnat system. Du kan självklart också välja på modbus, analog kommunikation, digital kommunikation, digital kommunikation med fjärrkvittering samt webb- och SMS-modul. Allt för att kunna följa ditt energisystem så noggrant som möjligt.  

Teknik för extra kalla system – välj multicontrol cool MCC


Kalla systemtemperaturer i varma driftsutrymmen genererar ofta kondensation med korrosion som följd. KAROB multicontrol cool MCC bygger på samma smarta teknik som övriga produkter inom Eder multicontrol men har ett kondensbeständigt chassi samt expansionskärl och detaljer i rostfritt utförande. Dessutom är kärlets utvändiga komponenter monterade på distanser som underlättar vid en eventuell isolering av kärlet. Det gör MCC speciellt anpassad för kalla system. Vi har levererat multicontrol cool MCC till kalla system med driftstemperatur -40°C som lägst – resultatet har varit utmärkt!  
 
Visste du att EDER har gått från att vara pionjär till att vara marknadsledande med över 50 års erfarenhet av avgasnings- & expansionsteknik? Med både specialiserad teknik för värme- och kylanläggningar finns det alla möjligheter att hitta rätt lösning till ditt system. Varmt välkommen att kontakta oss på info@karob.se eller lämna ett offertunderlag här! 

Kalla energisystem

multicontrol cool MCC är utvecklad och speciellt anpassad för kalla system (minustempererade). 


Eder har gått från att vara pionjär till att vara marknadsledande med över 50 års erfarenhet av expansionsteknik. Man har utveckling som tradition och ett försprång som förpliktigar. Och med multicontrol cool MCC har försprånget utökats ytterligare...
kalla system2kalla system2
kalla system2
kalla system